Taal : | | | | |

Disclaimer

ASSURINCO REISVERZEKERING – Filiaal van kantoor Chaubet Courtage (bemiddeling)
122 bis, Quai de Tounis - BP 90932 - 31009 TOULOUSE Cedex
Tel : 05 34 45 04 00
Fax : 05 61 29 82 16
Email : contact@assurinco.com
Website : www.assurinco.com

Maatschappelijk kapitaal: 1 187 070,00 € - Handels- en vennootschapsregister (RCS) van TOULOUSE, nummer 839 898 673 -
ORIAS-nummer : 18 007 806 - www.orias.fr
kantoor Chaubet Courtage (bemiddeling) verricht haar werkzaamheden conform de bepalingen van artikel L 520-1 II b van het Wetboek van verzekeringen; de lijst met partner-verzekeraars is op aanvraag beschikbaar.
Onder toezicht van het ACPR (www.acpr.banque-france.fr) 4 place de Budapest - 75436 PARIJS CEDEX 9 en bemiddeling en assurantiemakelaars, lid van verzekeringsbemiddeling ("Médiation de l’Assurance"), TSA 50110-75441 PARIJS CEDEX 9.

Klachtenbehandeling
Uw gebruikelijke contactpersoon (accountmanager, gespecialiseerd adviseur of beheerder) staat tot uw beschikking voor het behandelen van uw eventuele geschillen of klachten met betrekking tot de toepassing van de makelaarsvolmacht die u aan Assurinco bindt of met betrekking tot de toepassing van onze dienstverleningsvoorwaarden.
Indien u het niet eens bent met het antwoord van uw contactpersoon of indien u geen antwoord ontvangen heeft, dan kunt u ons uw klacht toesturen via het modeldocument dat u kunt downloaden (hier klikken), of via e-mail ter attentie van reclamation@assurinco.com, of per post, ter attentie van ASSURINCO 122 bis, Quai de Tounis - BP 90932 - 31009 TOULOUSE Cedex (Frankrijk), waarna uw aanvraag in behandeling genomen wordt.

Wij doen er alles aan om de ontvangst van uw klacht maximaal binnen 10 werkdagen te bevestigen.
Vanaf het moment dat wij alle elementen van uw klacht ontvangen hebben, zullen wij u binnen maximaal twee maanden een positief of negatief antwoord geven.

Bemiddeling:
Uitsluitend indien de klacht geen resultaat heeft opgeleverd: de verzekeringsbemiddeling (“La Médiation de l’Assurance”), Pole CSCA, TSA 50110 75441 Parijs Cedex 9 of le.mediateur@mediation-assurance.org

Behoud van documenten:
De documenten betreffende uw klacht worden vanaf het moment van ontvangst vijf jaar lang bewaard.

Bescherming van persoonsgegevens:
De automatische gegevensverwerking betreffende diensten van ASSURINCO (2004420 V 0) is bij de CNIL gedeponeerd.

Recht van toegang en rectificatie:
In overeenstemming met de Franse wet op de "Informatica et Vrijheden" nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft de Gebruiker het recht op inzage, wijziging, rectificatie of verwijdering van zijn/haar gegevens die door ASSURINCO bewaard worden in het kader van de Diensten die de Websites aanbieden, door een brief, met een fotokopie van een identiteitsbewijs, onder vermelding van zijn/haar adresgegevens, naar het volgende adres te sturen: ASSURINCO 122 bis, Quai de Tounis - BP 90932 - 31009 TOULOUSE Cedex (Frankrijk).

Hoofdredacteur
Stéphan Chaubet, manager

Hostingdienst OVH SAS met een kapitaal van € 10 000 000,- handels- en vennootschapsregister (RCS) van Roubaix – Tourcoing, nummer 424 761 419 00045 APE-code 6202A – BTW-nummer: FR 22 424 761 419 Hoofdzetel: 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - Frankrijk.

wallpaper
>